ΘΕΑΣΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ Ι.Κ.Ε.ΑΡ.ΓΕΜΗ : 149869606000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 130.000,00€

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ : ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΖΑΜΠΟΥΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ


ΕΤΑΙΡΟΙ:

50

%

ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

50

%

ΖΑΜΠΟΥΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ